Katharina Gahlert
2019 Object of empathy II
Object of empathy II

Object of empathy II, 2019

ca. 54 x 33 x 6 cm Textil, Ösen, Füllwatte, Leder, Tusche, Rentierhorn PVC-Schlauch, Metallhaken, genäht, montiert
Foto: Katharina Gahlert
Foto: Katharina Gahlert
Foto:Ray Peter Maletzki
Foto:Ray Peter Maletzki