Katharina Gahlert
IKARA
IKARA

IKARA,

160x135cm, Pigmente, Acryl auf LW